KOBiZE na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie Koźlu udostępnia dodatkowe informacje na temat rejestracji, sposobu przygotowania raportów do systemu KOBiZE i najczęściej popełnianych błędów przy opracowaniu raportu. Artykuły można znaleźć na stronie internetowej starostwa.

Raport do KOBIZE za 2018 rok

W dniu 28 lutego br. mija termin sporządzenia i złożenia raportu za rok 2018 do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1271 z późn. zm.) nakłada na przedsiębiorców obowiązek składania corocznych raportów do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

Każdy przedsiębiorca korzystający ze środowiska, niezależnie od wielkości, rodzaju prowadzonej działalności, czy stopnia szkodliwości dla środowiska, jest zobowiązany do złożenia przedmiotowego raportu. Dotyczy to zarówno dużych podmiotów prowadzących instalacje objęte pozwoleniem zintegrowanym lub pozwoleniem na wprowadzanie gazów lub pyłów jak i małych podmiotów prowadzących na terenie swoich zakładów wyłącznie instalacje nie wymagające pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Raporty powinny być wprowadzone przez podmioty korzystające ze środowiska poprzez stronę internetową http://www.krajowabaza.kobize.pl za pośrednictwem elektronicznego konta w krajowej bazie. Złożenie raportu będzie możliwe dopiero po wcześniejszej rejestracji w Krajowej Bazie o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Substancji.

Na stronie KOBiZE w zakładce „instrukcje/poradniki” dostępna jest „Instrukcja wypełnienia wniosku o utworzenie konta w Krajowej bazie”.

Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji nie przewiduje co prawda żadnych kar za niezłożenie raportu lub złożenie raportu w formie niepełnej, jednak nie powinno się tego obowiązku ignorować. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, podczas kontroli może zażądać przedstawienia raportu złożonego do KOBiZE i w razie jego braku, w zarządzeniach pokontrolnych nałożyć obowiązek uzupełnienia takiego raportu. Dopiero niewywiązanie się z zarządzeń pokontrolnych w określonym terminie skutkuje nałożeniem stosownego mandatu karnego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.